9.12.16

Η Έκθεση θα εκτεθεί στο Πάντειο Πανεπιστήμιο